Środki ochrony roślin zapewniają obfite zbiory

Środki ochrony roślin pomagają rolnikom produkować więcej żywności przy mniejszej powierzchni gruntów rolnych.

Wraz z wprowadzeniem agrochemii rolnicy są w stanie produkować większe plony na mniejszej powierzchni, zwiększając produktywność upraw z tych samych pól. Ponadto produkty agrochemiczne pozwalają rolnikom zmaksymalizować korzyści płynące z innych cennych narzędzi rolniczych, takich jak wysokiej jakości nasiona, nawozy i zasoby wodne. Środki ochrony roślin są zatem niezbędnym narzędziem do zrównoważonej produkcji wysokiej jakości żywności.

Jakie preparaty zastosować do zwalczania chwastów w ziemniakach

Rolnicy uprawiają więcej żywności na tej samej ziemi przy pomocy herbicydów, które zwalczają szkodliwe chwasty konkurujące z plonami o wodę, światło słoneczne, składniki odżywcze pobierane z gleby oraz miejsce zajmowane na roli. Dzięki takim zabiegom mamy dostęp do żywności w przystępnych cenach. Dodatkowo można zaoszczędzić na pracy i wykorzystaniu dodatkowej siły roboczej, która byłaby niezbędna do ręcznego i mechanicznego pielenia chwastów na polach. Środki ochrony roślin pomagają chronić środowisko, ponieważ umożliwiają one rolnikom produkcję większej ilości plonów na jednostkę powierzchni przy mniejszej orce, zmniejszając w ten sposób wylesianie, chroniąc zasoby naturalne i ograniczając erozję gleby.

Pestycydy mają również kluczowe znaczenie dla zwalczania gatunków inwazyjnych i szkodliwych chwastów. Istnieją chwasty, przykładowo wieloletnie, które są trudniejsze do usunięcia niż chwasty jednoroczne. Dzieje się tak, ponieważ pielenie ręczne lub maszynowe może nie wyrwać wszystkich korzeni i kłączy, co może spowodować odrodzenie chwastów w następnym roku. Prawidłowo przeprowadzone zwalczanie chwastów w ziemniakach ma wymierne efekty dla wysokich, zdrowych plonów. Niektóre herbicydy mają długotrwałe działanie, ponieważ substancja chemiczna dłużej pozostaje w glebie i będzie działać długo po obumarciu pierwotnej szkodliwej roślinności zapobiegając odrastaniu chwastów w następnym sezonie.

Dodaj komentarz